Samen werken, voor een psychisch gezonde jeugd

Zoeken
Generic filters

Kinder- en jeugdpsychiatrie in tijden van corona

Jongen dokterspelen beter

Door de uitbraak van het coronavirus zijn het spannende en onwerkelijke tijden. Gezinnen zijn meer samen thuis en we houden afstand van elkaar. Hoe praat je met kinderen over de impact van het virus, bijvoorbeeld als zij angstig zijn of autisme hebben? Wat is in deze tijd de beste hulp voor kinderen in een kwetsbare thuissituatie? En waar vinden ouders, jongeren en professionals betrouwbare informatie en hulpmiddelen? Hieronder staan adviezen en informatie van verschillende experts en organisaties op een rij, gericht op de specialistische jeugdhulp.

Jongen dokterspelen beter

Op deze pagina

Het Kenniscentrum vult dit dossier doorlopend aan met nieuwe kennis. Heeft u suggesties? Deze kunt u doorgeven via het formulier onderaan de pagina.

Voor professionals

Professionals proberen hun werk digitaal en/of hybride in te richten. Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie zet praktische informatie, een aantal goede voorbeelden en onderzoeken op een rij. De coronacrisis heeft bovendien psychosociale gevolgen. Zo zijn er veel zorgen over kwetsbare kinderen of gezinnen, die nu niet, of in een andere vorm, de hulp kunnen ontvangen die zij normaal krijgen. Hoe kunnen professionals kinderen en gezinnen zo goed mogelijk blijven ondersteunen en opvangen?

Het Nederlands Jeuginstituut verzamelt informatie voor alle beroepsgroepen in het jeugdveld, onder wie kinder- en jeugdpsychologen en -psychiaters. Voor professionals in de residentiële jeugdzorg is er een aparte pagina met tips.

ARQ ontwikkelt samen met het RIVM, NIVEL en GGD GHOR Nederland kennis over de psychosociale gevolgen bij de uitbraak van COVID-19. De website van ARQ deelt deze kennis voor publiek en professionals.

Een overzicht van kennisbronnen en informatie voor alle professionals in de jeugdgezondheidszorg staat op de website van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid. Hier staat ook informatie over het Landelijk Adviesteam Corona JGZ.

Movisie maakte een dossier over de gevolgen van het coronavirus binnen verschillende thema’s van het sociaal domein. Welke impact heeft de situatie op mensen in een kwetsbare positie en hun hulpverleners?

Bekijk ook de veelgestelde vragen over corona bij de Nederlandse Zorgautoriteit.

Terug naar boven

De Nederlandse GGZ plaatst op hun website actuele informatie over het coronavirus voor de ggz.

De geestelijke gezondheidszorg heeft een eigen richtlijn om de verdere verspreiding van COVID-19 onder patiënten en ggz-professionals zoveel mogelijk te voorkomen.

De NVvP plaatst op hun website alle relevante informatie over de ontwikkelingen rond COVID-19 voor psychiaters.

Terug naar boven

Welke mogelijkheden zijn beschikbaar voor digitale zorg en ondersteuning op afstand? Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een aparte pagina over dit thema. Zorg van nu geeft een overzicht van opties die zorg op afstand vergemakkelijken.

Hoe ga je constructief het gesprek met ouders aan als je niet op één lijn zit? En hoe beslis je op afstand gezamenlijk over hulp? Bramtool.nl helpt jeugdprofessionals hierbij, zij kunnen de tool vanaf nu gratis te gebruiken. De Academische Werkplaatsen Jeugd hebben de tool ontwikkeld.

Soms is er toch face-to-face contact nodig. Hoe maak je die afweging? Het Nederlands Jeugdinstituut adviseert. Er zijn aparte adviezen voor face-to-face contact in een residentiële omgeving en bij ambulante hulpverlening.

Zorg op afstand voor jonge kinderen

Jeugdhulpprofessionals werken tijdens de coronacrisis zoveel mogelijk digitaal en op afstand. Hoe je dit het beste aanpakt, verschilt per doelgroep. De expertgroep Jeugd-ggz voor baby’s, peuters en kleuters zette adviezen op een rij voor digitaal contact met erg jonge kinderen en hun gezinnen.

Terug naar boven

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer vraagt extra aandacht voor kwetsbare kinderen en kinderen met een lastige thuissituatie: “Let op elkaar. En vooral: let op de kwetsbare kinderen en jongeren. Niet ieder kind heeft een fijn thuis. Een kind is nu extra kwetsbaar. Vergeet dat in deze hectische tijden niet.” Lees meer op de website van de Kinderombudsman.

Wat kun je doen als professional?

 • Wat kun je doen als je je zorgen maakt om kinderen in kwetsbare thuissituaties? Het Nederlands Jeugdinstituut geeft tips.
 • Ook Cordaan geeft tips over hoe om te gaan met corona. Deze zijn bedoeld voor (ambulante) begeleiders en behandelaren van mensen met psychische klachten en een licht verstandelijke beperking.
 • Movisie heeft ook een artikel met tips voor (sociaal) professionals die werken met kwetsbare gezinnen. Wat kunnen zij doen nu gezinsleden noodgedwongen dichter op elkaar zitten, waardoor het risico op huiselijk geweld groeit?
 • Stichting Kinderpostzegels Nederland, Augeo Foundation en Het Vergeten Kind riepen een crisisfonds in het leven om kwetsbare kinderen in deze ingrijpende periode te helpen. Geregistreerde jeugdhulpverleners kunnen via Samensterkvoorkwetsbarekinderen.nl een aanvraag indienen voor kinderen die nu extra hulp nodig hebben. Dit kan alleen voor kinderen die uit huis geplaatst zijn, kinderen die thuis wonen met een jeugdbeschermingsmaatregel, of voor kinderen in AZC’s, de maatschappelijke en vrouwenopvang en in de pleegzorg

Onveilige thuissituaties

 • In deze tijd is het belangrijk om extra aandacht te hebben bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Let op de signalen, ga in gesprek of vraag om advies en hulp bij zorgen. Advies, hulp en ondersteuning vragen of een melding doen van huiselijk geweld kan via 0800-2000 bij Veilig Thuis. U kunt ook met Veilig Thuis chatten.
 • De overheid is een landelijke campagne gestart met als motto: ‘Het houdt niet op, totdat je iets doet’. Op de website Ikdoeietstegenhuiselijkgeweld.nl  staan tips en adviezen over wat je kunt doen bij bijvoorbeeld kindermishandeling.
  Pianiste en componiste Iris Hond componeerde een muzikale brief tegen kindermishandeling, beluister ‘Never Alone’.

>> Bekijk ook de praktijkstandaard Trauma en kindermishandeling

Eenzaamheid onder kinderen en jongeren:

 • De Kindertelefoon heeft onderzoek gedaan naar het thema eenzaamheid onder kinderen en jongeren tijdens corona. Uit de steekproef van chats in coronatijd blijkt dat er drie groepen waren: kinderen die zich los van corona eenzaam voelden (51%), kinderen die zich al eenzaam voelden vóór de coronaperiode maar waarbij deze periode dit gevoel verergerde (23%) en kinderen die zich eenzaam voelden specifiek door corona (26%).
 • Op het platform eenzame jongeren zijn tips te vinden hoe je als professional in gesprek kunt gaan over dit onderwerp met kinderen en jongeren.

Ouders met psychische problemen en/of een verslaving

Een psychische aandoening en/of verslavingsproblemen van ouders, maar ook andere problemen beperken het aanpassingsvermogen van gezinnen. Hierdoor kan de uitdaging van de coronacrisis te groot zijn of worden.

Terug naar boven

Zo werken instellingen voor jeugd-ggz nu

De leden van het Kenniscentrum treffen allemaal hun eigen maatregelen om de behandeling voort te zetten en cliënten en hun omgeving zo goed mogelijk van advies en informatie te voorzien. Het Kenniscentrum verzamelt hier voorbeelden van.

 • Accare laat met ‘coronaverhalen’ zien hoe het werk juist nu gewoon doorgaat. Hoe doen collega’s het werk vanachter de keukentafel, hun zolderkamer of al wandelend en op gepaste afstand?
 • De patiëntenraad van Altrecht heeft een telefoonlijn geopend voor patiënten die een praatje willen maken of hun hart willen luchten.
 • Arkin heeft een speciale pagina over corona, met onder andere activiteiten en initiatieven voor cliënten. Voor naasten is Arkin een youtubekanaal gestart.
 • Levvel (voorheen De Bascule en Spirit) verzamelen verhalen over hoe zij werken tijdens de coronacrisis: “Verhalen om de moed erin te houden, ter herkenning, om van te leren, ter inspiratie, om het gevoel van samen te versterken.”
 • GGZ Delfland heeft gratis online trainingen voor iedereen vanaf 8 jaar, die kunnen helpen om in deze tijd mentaal weerbaar te blijven. Een aantal medewerkers van GGZ Delfland komt ook aan het woord in de online portrettengalerij: de gezichten van online zorg. Hier laten zij (en ggz-professionals van andere instellingen) zien hoe zij nu toch de nodige hulp kunnen blijven bieden.
 • Ook GGZ Noord-Holland-Noord heeft gratis online zelfhulpmodules op hun website. Er zijn meer dan 10 trainingen beschikbaar, waaronder Mentaal sterk tijdens de corona-crisis, Dankbaarheid tijdens de corona-crisis en Blijf thuis, blijf fit.
 • René Blom is psychomotorisch therapeut bij Karakter, en biedt hulp aan gezinnen via beeldbellen. In een video vertelt hij over zijn gesprek met een jongetje dat zich erg veel zorgen maakt over de coronasituatie. 
 • Pluryn verzamelde tips en links naar leuke websites op deze pagina. Ook hebben ze een pagina met tips voor begeleiders en behandelaars. Hoe blijven zij in contact met hun cliënten?

Andere initiatieven voor en door jeugdprofessionals

 • Hoe zorg je ervoor dat bezoek en verlof gewoon blijft doorgaan in residentiële instellingen in deze tijd? Het NJi heeft een pagina met tips ontwikkeld die hierbij kunnen ondersteunen.
 • Op de website van Voor de jeugd is er een wegwijzer voor gezinshuisouders door gezinshuisouders, in samenwerking met verschillende hogescholen.
 • Wat betekent de coronacrisis voor het werk van jeugdprofessionals die werken met kwetsbare jongeren? Hoe pakken zij het aan? Welke situaties komen zij tegen? Hoe leg je verbinding met jongeren met minimaal anderhalve meter afstand? Wat kunnen we doen om kwetsbare jongeren door deze moeilijke coronaperiode heen te helpen? Deze vragen kwamen aan de orde tijdens het online congres ‘Kwetsbare jongeren in coronatijd’ van MEE, dat is terug te zien via video.
 • De Raad voor de Kinderbescherming blijft tijdens de coronacrisis zijn werk doen. Via blogs vertellen medewerkers hoe ze dat aanpakken.

Initiatieven voor steun in coronatijd

 • Crisisbuddy! Crisisbuddy is bedoeld voor jongeren die te maken hebben met heftige emoties en moeite hebben dat gedrag om te zetten. Crisisbuddy is vooral bedoeld om onder begeleiding te gebruiken. Op de website van eHealthfabriek kun je vinden hoe je de app kunt installeren en gebruiken samen met een kind of jongere die hier behoefte aan heeft.
 • MIND biedt steun in coronatijd. Mensen die daar behoefte aan hebben kunnen via telefoon, chat, WhatsApp en mail terecht bij MIND Korrelatie. Daarnaast richtte MIND een virtuele huiskamer in, met elke werkdag tussen 13.00 en 16.00 uur een livestream. Hier geven beantwoorden ervaringsdeskundigen en experts vragen, en voeren ze gesprekken.
 • (Thuis)werk & gezin: hoe dan?! is een serie korte vlogs over de praktische en emotionele kant van het ouderschap tijdens de coronacrisis. Professionele hulpverleners delen in de vlogs persoonlijke inzichten, ideeën en tips. Zorgprofessionals die met jonge kinderen en ouders werken en zelf willen bloggen of vloggen kunnen zich melden bij IMH Nederland.
 • De Dimence Groep heeft een hulplijn speciaal voor professionals in de zorg, bemenst door ervaren psychologen. De hulplijn is bereikbaar op werkdagen op nummer 088 646 33 33.
 • Jeugd GGZ biedt, als onderdeel van de Dimence Groep, een platform voor online zelfhulp. Op dit platform staan gratis modules die helpen bij een betere mentale gezondheid. Met dit platform hoopt Dimence Groep zo veel mogelijk mensen te ondersteunen met het mentaal sterk blijven in deze periode.
 • Ook bij Emergis is een contactpunt geopend voor zorgprofessionals die ondersteuning nodig hebben. Het contactpunt zorgprofessionals is zeven dagen in de week bereikbaar tussen 08.30 en 21.30 uur via telefoonnummer 088 330 5500.
 • In dit dossier verzamelt het NIP informatie over corona die voor psychologen van belang is.
Terug naar boven

De afgelopen maanden zijn veel onderzoeken uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de gevolgen van de coronatijd voor kinderen, jongeren en gezinnen. Het NJi heeft een pagina ontwikkeld waarop per onderwerp korte samenvattingen van deze onderzoeken staan. Hieronder staan een aantal onderzoeken die relevant zijn voor de jeugd-ggz:

 • EenVandaag heeft een onderzoek uitgevoerd naar hoe het gaat met de Nederlandse bevolking in de coronacrisis. Een meerderheid zegt door de coronacrisis één of meerdere psychische klachten te hebben gekregen. Volgens dit rapport lijden in Nederland vooral jongeren onder de coronaperiode. Veel jongeren lichten toe dat zij aanlopen tegen praktische problemen die hen mentaal parten spelen. Ook relatief weinig contact en het gebrek aan variatie daarin, de sleur en moedeloosheid over het einde van de crisis zorgen ervoor dat zij mentaal in de knoop komen. Zie hier het volledige rapport van EenVandaag.
 • Het YOUth onderzoek richt op hoe ouders en kinderen omgaan met de coronacrisis, en wat de invloed is op de gezondheid en het welzijn van kinderen. Zie hier de resultaten van de eerste 2 vragenrondes. Hieruit blijkt dat in de coronacrisis het aantal personen dat zich enigszins eenzaam en erg eenzaam voelt tot nu toe toeneemt. Ook het aantal personen dat aangeeft gelukkig te zijn, is tot nu toe gedaald tijdens de coronacrisis. En in de 2e ronde geven meer moeders en kinderen aan ongelukkiger te zijn dan voor de crisis.
 • Het SCP bracht begin juli 2020 een rapport uit over de psychische gevolgen van de coronacrisis voor de Nederlands bevolking. Het is nog te vroeg om conclusies te trekken, het SCP spreekt wel zorgen uit over de gevolgen van de crisis op het welbevinden van mensen. Onder jongeren lijken er vooral problemen te ontstaan rondom eenzaamheid en stress. Het SCP geeft daarbij aan dat ons zorgstelsel nu al lange wachtlijsten kent en dat toename van psychische problemen onder jongeren zeer kritische gevolgen kan hebben.
 • Unicef bracht in juni 2020 een rapport uit over het mentaal welbevinden van Nederlandse jongeren en welke factoren hierop van invloed zijn, voor de corona-uitbraak. Het onderzoek legt wel de link met de coronacrisis en wat de resultaten betekenen voor de huidige situatie. Dit is ook besproken met een stuurgroep van jongeren. Ondanks dat de onderzoekers voorzichtig zijn met conclusies, uiten ze wel de verwachting dat de crisissituatie een negatieve impact heeft op het welbevinden en dat het meer gevoelens van stress en depressie kan oproepen bij jongeren. Zie hier de resultaten van het onderzoek ‘Geluk onder druk?’
 • De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft in samenwerking met Universiteit Leiden een onderzoek verricht om de impact van de lockdown op jongeren in kaart te brengen. Het onderzoek laat zien dat deze periode op de korte termijn enkele negatieve gevolgen had voor jongeren, wat hen kan hinderen bij hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook lieten jongeren tijdens de lockdown, in vergelijking met de jaren daarvoor, een afname zien in empathie. Zij hadden minder mogelijkheden voor prosociale acties, zoals iets goed doen voor een ander, of steun bieden aan vrienden. De jongeren lieten echter ook veerkracht zien in de vorm van een verbeterde gemoedstoestand. Meer informatie over dit onderzoek
 • Samen met partners is Karakter in april 2020 nationaal en internationaal onderzoek gestart naar de impact van de coronacrisis op kwetsbare kinderen en jongeren, om nu én in de toekomst beter om te kunnen gaan met deze situatie. Dit onderzoek richt zich op de impact van de coronamaatregelen op kinderen en jongeren in de specialistische kinder- en jeugdpsychiatrie. Hoe gaat het thuis met gezinnen? En hebben kinderen last van angst- en/of depressieve klachten?
 • Curium-LUMC en Youz doen in nauwe samenwerking met Accare, Levvel (de Bascule) en Triversum GGZ-NHN onderzoek naar telepsychiatrie in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Hoe pakken behandelaren psychiatrie op afstand noodgedwongen aan, en wat zijn hun ervaringen?
 • De Kinderombudsman wil weten hoe het nu met kinderen en jongeren gaat: thuis, in de buurt en met vrienden. En wat voor hen belangrijk is, nu en in de toekomst. Er zijn twee vragenlijsten. Een voor kinderen van 8-12 jaar, en een voor jongeren van 13-18 jaar.
 • Het lectoraat Jeugd van de Hogeschool Utrecht onderzoekt de impact van corona op gezinnen. Hoe ervaren gezinnen deze periode? Hoe ziet het dagelijks leven er nu uit, en hoe zoeken gezinnen naar oplossingen en steun?
 • De Collaborative Outcomes study on Health and Functioning during Infection Times (COH-FIT) is een grote internationale vragenlijst voor de gehele bevolking in landen die te maken hebben met de coronacrisis. Het doel is om de effecten van de pandemie op lichamelijk en geestelijk welzijn in kaart brengen, en nagaan welke factoren hierbij een rol spelen. In het project zijn bijna 200 onderzoekers betrokken uit meer dan 35 landen, onder wie psychiater en hoogleraar Transitiepsychiatrie Thérèse van Amelsvoort.
 • Kenniscentrum-leden Levvel (De Bascule), Accare, Curium-LUMC en Karakter voeren een landelijk onderzoek uit naar de impact van de coronasituatie op onder andere angst, depressie en slaapproblemen bij kinderen, jongeren en ouders. De vragenlijst bevat vragen voor de jeugdigen over onder meer algemene gezondheid, angst, depressie, woede, relaties met leeftijdsgenoten en slaapproblemen. Ouders vullen ook een aantal algemene gegevens in en twee vragenlijsten over internaliserende en externaliserende problemen en opvoedstress. De onderzoekers vergelijken de resultaten uit de vragenlijst met die van jeugdigen uit een algemene normgroep én met een voormeting die bij de intake is gedaan. Meer informatie: h.ruisch@accare.nl.
 • Trimbos heeft onderzoek gedaan naar de impact van de coronacrisis op hulpverleners. Hieruit kwam naar voren dat de werkdruk hoger is geworden en hulpverleners zich meer zorgen maken om hun cliënten. De komende tijd gaat Trimbos de data verder analyseren om te kijken naar welke factoren invloed hebben op de psychische gezondheid van de professionals.
Terug naar boven

Luister naar kinderen en jongeren in coronatijd

Kinderen en jongeren praten graag mee over beleid dat henzelf raakt. Ga daarom het gesprek aan met kinderen en jongeren, als het gaat over het leven in coronatijd. In een uitgebracht statement vertellen kinderen en jongeren waar zij zich zorgen over maken en geven adviezen.

Statements van professionals

Jeugdhulpverleners doen er in deze tijd alles aan om kwetsbare kinderen en hun ouders zo goed mogelijk te blijven ondersteunen, begeleiden en behandelen. Zij leren en innoveren elke dag. De samenwerkende beroepsverenigingen Zorg voor de Jeugd brachten hierover een statement naar buiten.

Arne Popma (Amsterdam UMC en Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie) en Ans van de Maat (Netherlands Youth Institute ) schreven het essay ‘Jeugd aan het roer’, dat pleit voor het betrekken van jongeren bij het coronabeleid. Jongeren vinden de mening van leeftijdsgenoten belangrijk. Als zij staan voor het beleid kunnen ze het belang ervan uitdragen.

Voor ouders en leerkrachten

Ouders staan regelmatig voor de uitdaging om thuiswerken te combineren met thuisonderwijs, wanneer een docent uitvalt of kinderen thuis moeten blijven door verkoudheidsklachten. Voor leerkrachten kan het een uitdagende taak zijn om digitaal les te geven, face-to-face met bijbehorende strikte richtlijnen of flexibel te zijn wanneer collega’s uitvallen. Er zijn veel adviezen voor ouders en scholen over hoe zij het beste kunnen omgaan met dergelijke gevolgen van de coronacrisis. Hieronder ziet u een overzicht van informatie en advies voor ouders en leerkrachten van kinderen met psychische problemen.

Adviezen van experts uit de kinder- en jeugdpsychiatrie

Kinder- en jeugdpsychiater Arne Popma en emeritus hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie Frits Boer delen praktische informatie voor ouders van (met name) erg jonge of angstige kinderen, in de handreiking ‘Hoe praat je met je kinderen over het coronavirus?’. Deze bevat concrete adviezen; bijvoorbeeld over hoe je eerlijk kunt zijn tegen je kind, en het tegelijkertijd vertrouwen geeft. Ook staan in dit document voorbeelden van korte, heldere uitleg aan een kind over corona.

Omgaan met angst als ouder of leerkracht

Anne van der Meer is orthopedagoog bij Marant Behandelpraktijk. Ze stelde een lijst met tips op voor ouders en leerkrachten. Hoe kunnen zij handelen wanneer kinderen angstig zijn voor het coronavirus?

Leerkrachten vinden bij het Nederlands Jeugdinstituut ook tips: hoe kunnen zij aandacht houden voor het sociaal-emotionele welbevinden van leerlingen, en omgaan met bijvoorbeeld angst? Hier staan ook tips over omgaan met kinderen in kwetsbare posities.

Symptomen van bepaalde stoornissen, bijvoorbeeld eetstoornissen, kunnen verergeren door de coronacrisis bleek uit onderzoek hiernaar. Eric van Furth (hoogleraar Eetstoornissen bij de afdeling Psychiatrie binnen het LUMC) geeft tips over hoe om te gaan met een eetstoornis in tijden van corona.

Algemene uitleg en ondersteuning voor jonge kinderen

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een pagina met uitleg en filmpjes voor kleine kinderen (3-7 jaar) en ook voor de ouders zelf.

Flip en grote vriend is een informatief prentenboek over corona, met een op maat gemaakte uitleg voor jonge kinderen.

Kentalis ontwierp een prentenboek over corona speciaal voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis: Lola, Aisha, Tom en Chen blijven thuis.

KnapLab maakte een corona-doe-boekje, waarmee ouders hun kind kunnen helpen zich goed te voelen in deze moeilijke periode.

De korte film Pandemie op aarde is een animatie voor jonge kinderen met een fictief verhaal over ‘Pandemie’ van de planeet Covid. De tekenfilm legt uit wat corona is, waarom ouders thuiswerken en hoe kinderen kunnen helpen.

(Thuis)werk & gezin: hoe dan?! is een serie korte vlogs over de praktische en emotionele kant van het ouderschap tijdens de coronacrisis. Professionele hulpverleners delen in de vlogs persoonlijke inzichten, ideeën en tips. Zorgprofessionals die met jonge kinderen en ouders werken en zelf willen bloggen of vloggen kunnen zich melden bij IMH Nederland.

Terug naar boven

Wat kun je doen om je kind met autisme gerust te stellen?

Janette Zomer is orthopedagoog bij het Autismehuis. Zij maakte een document om kinderen/jongeren met autisme duidelijkheid te geven rondom het coronavirus. Oudervereniging Balans deelt haar adviezen op hun website.

De NVA Wegwijzer autisme en corona bevat onder andere tips voor ouders van kinderen met autisme.

Ook het Regionaal Autisme Centrum heeft een pagina met tips voor mensen met autisme. Hier staat bijvoorbeeld de coronapiekerkaart.

Heldere uitleg in korte video’s

Geef me de 5 is een praktische methodiek voor omgang met mensen met autisme. Op hun YouTube-kanaal delen ze video’s met heldere uitleg over het coronavirus, de maatregelen en de gevolgen die deze kunnen hebben. Dit zijn de twee voorbeelden van recente video’s

Terug naar boven

Ouders met psychische problemen en/of een verslaving

Aandacht voor kwetsbare gezinnen in crisistijd is hard nodig. Bijvoorbeeld als er sprake is van ouders met psychische problemen of een verslaving. Door de bijkomende stress, angst en overbelasting in deze nieuwe situatie kunnen acute problemen in gezinnen ontstaan. Ook kan het coronavirus psychische klachten veroorzaken, bleek uit een Italiaans onderzoek naar de psychopathologische impact van COVID-19 bij overlevenden.

Huiselijk geweld en kindermishandeling

Wees als ouder of leerkracht alert op signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling in je omgeving. De overheid is een landelijke campagne gestart met als motto: ‘Het houdt niet op, totdat je iets doet’. Op de website Ikdoeietstegenhuiselijkgeweld.nl  staan tips en adviezen over wat je kunt doen bij bijvoorbeeld kindermishandeling.

Kinderen die niet thuis wonen

Wat als je kind niet thuis woont, maar je deze wel graag wil blijven bezoeken? Bijvoorbeeld in een residentiële instelling. Welke maatregelen zijn daar van toepassing voor de bezoekregeling en welke hygiëneregels zijn van toepassing? Het NJi biedt meer informatie over de bezoekregeling en face-to-face contact in een residentiële instelling.

Terug naar boven

Voor kinderen en jongeren

De coronacrisis heeft een grote impact op het leven van psychisch kwetsbare kinderen en jongeren. Sommigen hebben misschien last van angst, of moeten opnieuw structuur aan hun dag leren geven. Behandelingen gaan mogelijk niet altijd door, of in een andere vorm. En bijvoorbeeld jongeren met een licht verstandelijke beperking hebben heldere uitleg nodig over wat er aan de hand is en wat dit voor hen betekent. Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie verzamelde tips, hulpmiddelen en betrouwbare hulpbronnen voor kinderen en jongeren.

Brainwiki.nl is gemaakt voor en door jongeren met psychische problemen. Jongeren en hun omgeving vinden hier betrouwbare informatie over psychische klachten. Op een speciale pagina over corona vinden jongeren adviezen van experts over wat zij kunnen doen als zij last hebben van (te sterke) angst in deze periode. Ook staan er links naar betrouwbare informatie en online hulp.

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een pagina met uitleg en filmpjes voor kleine kinderen (3-7 jaar), voor kinderen (>8 jaar) en voor jongeren en jongvolwassenen. Ook geven zij antwoorden op Waarom-vragen van jongeren.

Praktijk voor jeugd-ggz Talenti a Casa heeft een werkboek ontwikkeld met handvatten, tips en denk/doe-opdrachten. Dit corona doe-boek is bedoeld voor kinderen die zich zorgen maken. Bijvoorbeeld over hun gezin, opa en oma, vriendjes en misschien nog wel andere dingen.

Ook voor familie en vrienden van mensen met psychische problemen die nu extra vastlopen of misschien zelfs aan zelfmoord denken is deze tijd extra zwaar. Via 113 Zelfmoordpreventie vind je tips en handvatten: hoe kun je dierbaren zo goed mogelijk ondersteunen en voor zichzelf blijven zorgen?

Spanningen door de maatregelen rondom corona kunnen doorwerken binnen je gezin of relaties. Bij Chat met Fier kunnen kinderen, jongeren en volwassenen (anoniem) hun verhaal delen. De hulpverleners luisteren naar je, geven jou informatie en helpen je als je dat wilt. Je kunt ook chatten als je je zorgen maakt over iemand uit je omgeving. De chat is open op: maandag t/m vrijdag van 16.00 tot 6.00 uur en op zaterdag, zondag en feestdagen van 20.00 tot 6.00 uur.

De Kinderombudsman wil weten hoe het nu met kinderen en jongeren gaat: thuis, in de buurt en met vrienden. Daarom staat de vragenlijst “Als je het ons vraagt” online. Hierin kun je aangeven hoe het met je gaat; thuis, in de buurt en met vrienden. En wat voor hen belangrijk is, nu en in de toekomst. Er zijn twee vragenlijsten. Een voor kinderen van 8-12 jaar, en een voor jongeren van 13-18 jaar.

Voel jij je alleen? Dan kan je terecht op het platform eenzame Jongeren. Daar vind je informatie over eenzaamheid, ervaringsverhalen en tips. Lees hier tips en adviezen bij eenzaamheid van Emergis.

Weet jij het soms even niet meer? Crisisbuddy kan helpen je om te gaan met heftige emoties. Het is vooral bedoeld om het samen met je behandelaar, zorgverlener of iemand die je vertrouwt te gebruiken.

Terug naar boven

ARQ Centrum ’45 maakte het infosheet De coronacrisis doorkomen wanneer je PTSS hebt.

Ook Fier! stelde adviezen op over PTSS en corona: hoe kom je deze tijd zo goed mogelijk door?

Lees ook op GGNet over de blog van Sonnie over: PTSS en coronamaatregelen.

Terug naar boven

De overheid heeft een speciale website over het coronavirus gelanceerd voor kwetsbare doelgroepen, zoals mensen met een licht verstandelijke beperking. Uitleghulp Steffie geeft hier op een eenvoudige manier uitleg en tips.

Koraal maakte samen met Taal voor allemaal een brochure over corona in eenvoudige taal en met duidelijke illustraties.

Pharos heeft een overzichtelijke informatiekaart met begrijpelijke uitleg over het coronavirus.

Het Kenniscentrum LVB verzamelt ook informatie voor mensen met een licht verstandelijke beperking en zorgprofessionals die met deze groep werkt.

Terug naar boven

Eetstoornissen kunnen verergeren door de coronacrisis bleek uit onderzoek. Eric van Furth (hoogleraar Eetstoornissen bij de afdeling Psychiatrie binnen het LUMC) zet een aantal tips voor je op een rij over hoe om te gaan met een eetstoornis in tijden van corona.

Terug naar boven

Thuis is het niet voor alle kinderen fijn. Door de coronacrisis kan dat erger zijn dan normaal. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een pagina met informatie en tips voor kinderen die thuis problemen hebben. Ook voor jongeren bij wie de spanningen thuis oplopen heeft het NJi een pagina. Kinderen kunnen daarnaast altijd terecht bij de Kindertelefoon.

Heb je te maken hebben met huiselijk geweld bij jezelf of bij iemand om je heen? Dan kun je bellen of chatten met Veilig Thuis.

De overheid is een landelijke campagne tegen huiselijk geweld gestart, met als motto: ‘Het houdt niet op, totdat je iets doet’. Op de website www.ikdoeietstegenhuiselijkgeweld.nl staan tips en adviezen over wat je kunt doen.

Kijk en luister ook naar de muzikale brief tegen kindermishandeling van pianist en componist Iris Hond ‘Never Alone’.

Als je vader of moeder het moeilijk heeft

Wanneer je ouder(s) het moeilijk hebben, bijvoorbeeld door psychische klachten, verslavingsproblemen of andere problemen, kom je in deze coronatijd misschien enorm in de knel. Wat kan je doen als kind?

Terug naar boven

Misschien woon je (het overgrote deel van de week) niet thuis. Hoe werkt het dan met dan met bezoek in de coronacrisis? Mogen je ouders of vrienden bijvoorbeeld op bezoek komen als je in een pleeggezin woont? Het NJi geeft antwoord op vragen hierover als je in een pleeggezin of gezinshuis woont.

Terug naar boven

Jaarcongres Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Onder druk wordt alles vloeibaar, samen verder na corona

De coronacrisis heeft ontwikkelingen rond bijvoorbeeld digitale zorg in een stroomversnelling gebracht, én nieuwe belemmeringen opgeworpen. Het Jaarcongres Kinder- en Jeugdpsychiatrie stond op 19 november 2020 stil bij de lessen uit deze unieke periode. Wat zijn de kansen, hoe kunnen we dit momentum gebruiken om de jeugdhulp naar een hoger plan te tillen?

>> Bekijk de terugblik van het Jaarcongres Kinder- en Jeugdpsychiatrie 2020

  Reageren

  Kunnen we deze tekst verbeteren, of vond u niet precies wat u zocht? Laat het ons weten.

  Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie maakt gebruik van cookies voor analyse van het gebruik van deze website en om de website optimaal te laten werken. Uw bezoek blijft daarbij anoniem. Voor meer informatie, zie onze privacyverklaring

  De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

  Sluiten