Samen werken, voor een psychisch gezonde jeugd

Zoeken
Generic filters

Gedragsstoornissen (ODD/CD) bij kinderen en jongeren

Betrouwbare kennis over gedragsstoornissen (ODD/CD): ouders en jongeren vinden hier informatie over diagnose, behandeling, medicatie (inclusief bijwerkingen) en meer.

De teksten over de gedragsstoornis ODD en CD zijn opgesteld in samenwerking met experts en ervaringsdeskundigen en zijn zo veel mogelijk up-to-date.

stemmingsstoornissen. Bij de vorm met een begin in de adolescentie houden de symptomen later vaker op dan bij de vorm met een vroeg begin.

Tenslotte kan een groep worden onderscheiden met bovendien kenmerken van ongevoeligheid en emotieloosheid, ook wel beperkte prosociale emoties genoemd. Deze kenmerken zijn: een tekort aan schuldgevoel en spijt, een tekort aan empathie (meevoelen met anderen), weinig bezorgd zijn om zwakke prestaties op school, en oppervlakkige en beperkte gevoelens. Bij deze groep zouden de vooruitzichten op de verdere ontwikkeling ook minder gunstig zijn.

Terug naar boven
Terug naar boven
Terug naar boven

CBCL voor 1½- tot 5-jarigen

De Gedragsvragenlijst voor Kinderen van 1½-5 jaar (CBCL/1½-5, Child Behavior Checklist for Ages 1½-5) is een vragenlijst waarop ouders of andere volwassenen die een kind goed kennen, vragen kunnen beantwoorden over gedrag, moeilijkheden en goede dingen van een kind. De score op de probleemschaal Agressief Gedrag kan zowel gebruikt worden als screening voor ODD/CD als voor het vaststellen van wat er aan de hand is en in welke mate.

YSR voor 11-18 jarigen, de Youth Self-Report for Ages 11-18

De zelf in te vullen vragenlijst voor 11-18 jarigen (YSR) is een vragenlijst waarop jongeren vragen over zichzelf kunnen beantwoorden. Het gaat daarbij voornamelijk om vaardigheden en emotionele en gedragsproblemen. Veel van deze vragen zijn hetzelfde als op de CBCL/6-18, aangevuld met veertien vragen naar sociaal wenselijk gedrag, waarop de meeste jongeren positief antwoorden. De score op de probleemschaal Agressief Gedrag kan worden gebruikt als screening voor ODD/CD, maar ook voor het vaststellen van wat er aan de hand is en in welke mate.

TRF voor 6-18 jarigen en TRF voor 1½-5 jarigen, Teacher's Report Form for Ages 6-18, ages 1½-5

De Gedragsvragenlijst voor kinderen, Informatie Leerkracht, is een vragenlijst waarop leerkrachten vragen kunnen beantwoorden over schoolwerk, functioneren en emotionele en gedragsproblemen. Ook kunnen leerkrachten scores op schoolvorderingstoetsen en intelligentietests vermelden. De TRF omvat 118 probleemvragen waarvan 93 ook in de CBCL/6-18 voorkomen. De andere vragen gaan over gedrag dat ouders niet goed kunnen waarnemen. Denk daarbij aan: vindt het moeilijk om aanwijzingen op te volgen, stoort andere leerlingen, veroorzaakt onrust in de klas. De scores op de probleemschalen Normafwijkend en Agressief Gedrag kunnen worden gebruikt als screening voor ODD/CD bij de kinderen van 6-18, de score op de schaal Agressief Gedrag kan worden gebruikt bij de screening van kinderen jonger dan 6, maar ook om vast te stellen in hoeverre sprake is van gedragsstoornissen.

SNAP-IV ofwel de De Swanson Nolan and Pelham-IV

De Swanson Nolan and Pelham-IV-lijst is een vragenlijst voor ouders en leerkrachten en meet op een 4-puntsschaal de ernst van ADHD- en ODD/CD-symptomen. De lijst bestaat uit 90 items, maar is ook in verkorte versie van 26 items te gebruiken. Het instrument kan gebruikt worden voor de evaluatie van het effect van behandeling.

MOAS, ofwel de Modified Overt Agression Scale

De Modified Overt Agression Scale is ontworpen als een beschrijvend instrument om nauwkeurig en betrouwbaar verschillende vormen van agressie te meten zoals die voorkomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Er zijn 4 categorieën van agressief gedrag en elke categorie bevat 4 vermeldingen die toenemen in hevigheid. Het instrument kan gebruikt worden voor de evaluatie van het effect van behandeling.

Diagnostiek ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek

De DISC-IV is een gestructureerd interview, af te nemen bij de ouders of de jeugdige. Afhankelijk van het doel binnen het onderzoek kan men zich beperken tot de ODD- en CD-modulen, dan wel modulen van comorbide stoornissen.

Terug naar boven

Lees meer over medicijngebruik bij ADHD

Terug naar boven

>> Lees meer over Pittige Jaren

Minder Boos en Opstandig

Het behandelprogramma is bedoeld voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar met een Disruptieve Gedragsstoornis (eventueel met comorbiditeit ADHD en leerstoornissen) en hun ouders. Het programma is ontwikkeld voor de behandeling van gedragsstoornissen en is gericht op het laten afnemen van negatief probleemgedrag en het laten toenemen van pro-sociaal gedrag. Met beoordeling door de expertgroep.

>> Lees meer over Minder Boos en Opstandig

MultiDimensionele FamilieTherapie (MDFT)

MDFT is een behandelprogramma dat ook bemoeizorg omvat. Het programma richt zich op vier domeinen in het leven van een jongere: de jongere en zijn problemen, de ouders van de adolescent, het gezin en de familie als geheel, en voor de jongere belangrijke externe systemen, zoals peergroep, school, werk en mogelijk politie en justitie.

>> Lees meer over MDFT

Multisysteem Therapie (MST)

MST is bedoeld voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar met ernstig antisociaal gedrag die gesloten uithuis geplaatst zijn of dreigen te worden en voor hun gezin.

>> Lees meer over MST

Parent-Child Interaction therapy (PCIT)

Het doel van PCIT is gedragsproblemen bij het kind te verminderen en de stress bij ouders te verminderen door de opvoedingsvaardigheden van de ouders te vergroten en de kwaliteit van ouder-kind relatie te verbeteren.

>> Lees meer over PCIT

Parent Management Training Oregon (PMTO)

Parent Management Training Oregon model (PMTO) is een ambulante behandeling die zich richt op ouders van kinderen met ernstige externaliserende gedragsproblemen (ODD/CD, vaak in combinatie met ADHD) in de leeftijd van 4-12 jaar.

>> Lees meer over Parent Management Training Oregon (PMTO)

Relationele gezinstherapie (RGT)

RGT is een kortdurende gezinstherapie die zich richt op het positief beïnvloeden van onderlinge gezinsrelaties en het verminderen van gedragsproblemen van de jeugdige.

>> Lees meer over RGT

Triple P, niveau 4 en 5

Het Triple P programma richt zich op de preventie van (ernstige) emotionele en gedragsproblemen bij kinderen door de versterking van de pedagogische vaardigheden bij de ouders met kinderen in de leeftijd van 0-16 jaar. Triple P niveau 5 wordt ingezet als niveau 4 niet tot het gewenste resultaat leidt omdat andere gezinsproblemen dit verhinderen.
>> Lees meer over Triple P

Zelfcontrole

Doel is dat kinderen in sociale situaties: minder gedragsproblemen vertonen; meer zelfcontrole hebben en minder impulsief zijn; betere sociaal cognitieve vaardigheden laten zien. Met beoordeling door de expertgroep.

>> Lees meer over Zelfcontrole

Terug naar boven

Beeldverhaal over gedragsstoornissen

Oudervereniging Balans

oudervereniging Balans Autisme

U vindt meer informatie op de website van Oudervereniging Balans.

Wegwijzer Gedragsproblemen bij kinderen

Gedragsproblemen bij kinderen

'Gedragsproblemen bij kinderen; wegwijzer voor ouders van kinderen met brutaal, boos of agressief gedrag’ is een wegwijzer voor ouders met kinderen van 3 tot 13 jaar met gedragsproblemen. Belangrijkste vraag: ‘Wat kan ik er zelf aan doen?’ In eenvoudig Nederlands en i.s.m. de Ervaringsraad van het Kenniscentrum.

    Reageren

    Kunnen we deze tekst verbeteren, of vond u niet precies wat u zocht? Laat het ons weten.

    Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie maakt gebruik van cookies voor analyse van het gebruik van deze website en om de website optimaal te laten werken. Uw bezoek blijft daarbij anoniem. Voor meer informatie, zie onze privacyverklaring

    De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

    Sluiten